VITA VÁS SASOL SLOVENSKO | CHEMICALS Skip to main content

VITA VÁS SASOL SLOVENSKO

VITAJTE V SASOL NA SLOVENSKU

Sasol na Slovensku je súčasťou chemickej divízie skupiny Sasol. Sasol je celosvetová chemická a energetická spoločnosť pôsobiaca v 30 krajinách a na Slovensku je súčasťou chemickej divízie spoločnosti Sasol Limited. Naši talentovaní ľudia využívajú naše odborné znalosti a vybrané technológie, aby zabezpečili bezpečným a udržateľným spôsobom dodávku surovín, výrobu a predaj chemických a energetických produktov po celom svete. 
 
Udržateľnosť sa stala hlavným hnacím kolesom našej spoločnosti. Neustále zdokonaľujeme svoje chemické a energetické riešenia, ktoré prispievajú k prosperite planéty, spoločnosti aj podnikaniu. S týmto úmyslom sme si prioritne stanovili štyri ciele udržateľného rozvoja, aby sme zaistili, že naše podnikanie bude environmentálne, sociálne a ekonomicky udržateľné.
 
Na Slovensku sa zameriavame na výrobu neiónových tenzidov a špecialít. Zamestnávame približne 50 ľudí v našom výrobnom závode v Novákoch, v srdci Slovenska, a v centrále v hlavnom meste Bratislave. 
 
V našom závode v Novákoch vyrábame širokú škálu neiónových tenzidov určených pre výrobu čistiacich prostriedkov a technické aplikácie. Zákazníci z celého sveta sa spoliehajú na naše výrobky ako základné prísady do čistiacich prostriedkov, v textilnom, papierenskom, cukrovarníckomu a v kožiarskom a strojárskom priemysle. Slovenský závod má pre chemickú divíziu skupiny Sasol v strednej a východnej Európe strategický význam. Bezpečná dodávka surovín je á danátým, že výroba surovín je v plnej miere integrovanou súčasťou štruktúry skupiny Sasol. Kvalifikovaný personál a flexibilná organizačná štruktúra nám umožňujú efektívne a flexibilne sa prispôsobovať potrebám našich zákazníkov.
 
Naše výrobky:

  • etoxyláty alkoholov s krátkym reťazcom (C6-10),
  • etoxyláty mastných alkoholov (C12-15),
  • etoxyláty mastných kyselín,
  • kopolyméry etylénoxidu a propylénoxidu a alkoholové kopolyméry etylénoxidu a propylénoxidu
  • zmesi a etoxyláty na mieru